Partners-in-Paravolley Malaysia, 

JAWATANKUASA PERUBATAN  & KLASIFIKASI 2016-2018

2016-2018 MEDICAL & CLASSIFICATION COMMITTEE